Rohr: ano či ne?

(Jitka Krausová)

Americký františkán německého původu bratr Richard Rohr je u mnoha katolíků velmi populární, někdy až nekriticky obdivovaný ve formě jakési "rohrománie". Stal se fenoménem. Těžko říci, co o něm v krátkosti a nezkresleně napsat. Osobně jsem jej neslyšela, ale četla jsem některé knihy a mluvila o něm s různými lidmi. Z těchto setkání s fenoménem Rohr mi vytanuly tyto střípky:

Jiný americký františkán, český emigrant roky žijící v Americe, o něm nikdy neslyšel: "Takových v Americe je," směje se; muži nadšení Rohrovou Cestou divokého muže; kněz sloužící Chlapům sobě; účastník víkendového semináře s Rohrem nepozoroval dlouhodobější dopad, změnu u účastníků; bohoslovec znechucený tím, že spirituál mu podle enneagramu doporučuje i to, co a jak se má modlit.

Znáte ten vtip? Jung se domáhá do nebe. Sv. Petr kroutí hlavou: ještě ne. Jung: ale ano, copak nevidíte těch kněží za mnou, co beze mne do nebe nepůjdou?

A tenhle? Dřív se dělívaly řády na františkány, dominikány atd. Dnes otázka "Co jsi?" znamená: freudovec, jungián, grünovec, od Rohra atd…

Z celého Rohrova díla je vidět hlubokou zaujatost některými tématy, metodami, přístupy: je to feminismus, mužská spiritualita, gender studies (to sám o sobě píše), Jungova psychologie, enneagram, ale také chudoba, sociální nespravedlnost, ohrožení míru, spojení angažovanosti a modlitby. Z toho a taky z toho, že je zřejmě skvělý řečník (namluvil moře pásků: sám žertuje, že asi není žádné jeho myšlenky nezachycené) plynou i jeho plusy a minusy.

Jeho zaujatost vede spíše k převzetí, než "pokřtění" názorů z výše uvedených směrů. Z toho pak vzniká dojem, že spíše poměřuje Evangelium pravdami Junga etc. než opačně a tak vznikají úlety. Např. "Ježíš měl duši ženy, nemohl vystoupit jako žena, tak alespoň muž s duší ženy…" "Skutečné setkání s nadpřirozenem znamená vždy zánik ega! To je případ Persea.., Ježíše, který se cítí zrazen." "Jediný dôvod, prečo mi 'on' či 'ona' ide na nervy, je, že ztelesnujú to, čo ja sám v sebe nenávidím." Promiňte, ale Ježíš s duší ženy, jehož ego muselo zaniknout, který měl v sobě taky stín (Jungův - protože bez zla není dokonalosti!) a který asi při hněvu v chrámu či na farizeje bojoval se svým stínem? je mi hodně vzdálen od učení o Synu Božím, Bohočlověku. Samozřejmě některé úlety jsou pouze daní za převod z ústního projevu, za zaujatost se zdůrazněním jedné stránky věci, takže se z pravdy stane blud, jak se stává v zápalu i mnoha kazatelům. Jsou-li to ale úlety jednostranně opakované, svědčí to už spíše o autorově názoru.

Obecně dnes někteří věřící i kněží přeceňují psychologické a psychoterapeutické teorie a systémy. Psychologie je pravou vědou jen ve své menší části. Tyto systémy jsou spíše vírou, filosofií, jakým si "člověkonázorem", mnohdy se doplňují, jindy stojí mezi sebou v přímém rozporu. Jungova víra je jedna z těchto věr. Ano, je v mnohém přínosná, ale v mnohém i velmi otazná. Křesťané ji někdy berou jako něco duchovního, ovšem jaký DUCH? (Onen dávno zemřelý duchovní vůdce, od jehož rad pocházejí některé názory Junga? Byla to fantazie, podvědomí a jeho obraz, kanálový styk s duchem či patologie?) Jungova psychologie je nejspíše slučitelná s východními názory na božství. Z nich a z esoteriky se napájí a není tedy divu, že jeho význam pro vznik New Age zdůrazňují i sami jeho stoupenci. Také ve vatikánském dokumentu Ježíš Kristus, zdroj vody živé, reflexi New Age, varujícím před nenápadným pronikáním této ideologie neslučitelné s křesťanstvím do duchovních center, je přímo jmenována jungiánská hlubinná psychologie - a taky enneagram.

Enneagram propagovaný br. Rohrem by zasloužil delší rozbor - původ z islámské mystiky je nejistý, jeho znovuobjevitel Gurdjieff byl velmi pochybný guru, dle mnohých spíše šarlatán, jehož teologie byla zcela neslučitelná s křesťanstvím. Představitel New Age Oscar Ichaz, který enneagram rozpracoval v USA jako první, zastává názor, že ježíšovské vědomí je na mnohem nižší úrovni než vědomí buddhovské. Způsob předání enneagramu Rohrovi byl spíš předáním esoterického klíče vědění než pomocné metody. Ach, proč nám Ježíš nedal tento všeklíč třeba v podobenství o devíti lidech? Asi to bylo kvůli jeho životnímu stadiu, enneagram je spíše pro druhou polovinu života a On umřel dřív. Promiňte tu ironii.

Rozpory kol kontemplace, jejího pojetí ponechám stranou.

A nyní plus: Rohr není stoupenec New Age, přes tyto úlety, může zprostředkovat zajímavé pohledy, pozitivní je důraz na mužskou spiritualitu a cestu (v praxi opravdu chybí), pozitivní je důraz na angažovanost, proti zahledění se do sebe staví napřed uzdravení zranění a "až pak" lásku k druhým. Plně souhlasím na podkladě praxe, motání se kolem sebe je velké pokušení a je dnes časté.

Tedy číst či ne? Ano, proč ne. (Zároveň to ale není povinná četba moderního katolíka.) Jak číst? Kriticky. Hlavní je víra a Evangelium - tím poměřuji, ne opačně. Důležité je nebýt jungián, rohrovec či jakýkoliv -án, -ovec, -ista, ale katolický křesťan, zakořeněný v Kristu a v modlitbě, beroucí si dobré pro sebe s pravdivou pokorou.

copyright © 2006 Těžkoříct